Bakterioterapia fekalna – znany również jako „przeszczep kału” jest procesem transplantacji bakterii kałowych od zdrowego osobnika do biorcy. Zabieg ma na celu przywrócenie mikroflory okrężnicy poprzez wprowadzenie zdrowej flory bakteryjnej przez wlew odbytniczy lub poprzez rurę lub doustnie w postaci kapsułki zawierającej liofilizowany materiał, uzyskany od zdrowych dawców. Pewna liczba badań wykazała, że jest skuteczny w leczeniu pacjentów cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest przeszczep Clostridium difficile.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

bakterioterapia fekalna

W związku z epidemią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w Ameryce Północnej i Europie, bakterioterapia fekalna zyskała coraz większe znaczenie, a niektórzy eksperci sugerują, że powinna stać terapią pierwszego rzutu w WZJG. Bakterioterapia fekalna jest stosowany eksperymentalnie w leczeniu innych schorzeń przewodu pokarmowego, w tym zapaleń jelita grubego, zaparć, zespół nadwrażliwości jelita grubego i schorzeń neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane i choroba Parkinsona.

Definicja


Bakterioterapia fekalna to przeniesienie kału zawierającego bakterie i naturalne związki przeciwbakteryjne od zdrowego osobnika do chorego pacjenta. Procedury obejmują przeszczepienie flory kałowej, transfuzję kału, przeszczep kału, lewatywę z kału, a także stosowanie ludzkich probiotyków infuzji. Ponieważ procedura obejmuje kompletną odbudowę całej kałowej flory bakteryjnej, a nie tylko w monoterapii lub w połączeniu z innymi czynnikami, termin ten zostaje zastępowany przez nowy termin transplantacji flory bakteryjnej kału.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Efekty uboczne 


Skutki uboczne, przynajmniej na początku, są nieliczne.

 

Technika


Zespół międzynarodowych gastroenterologów i specjalistów chorób zakaźnych opublikowało formalne wytyczne standardowej praktyki do wykonywania przeszczepu bakterii kałowych.

 

Dobór dawców


Przygotowanie do procedury wymaga starannej selekcji i doboru dawców oraz z wyłączenia tych, którzy wykazują pozytywny test dla niektórych chorób.

 

Przygotowanie próbek


Około 200 do 300 gramów kału jest zalecane podczas leczenia w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Świeże stolce są zalecane do stosowania w ciągu sześciu godzin, jednakże zamrożone próbki kału mogą być stosowane bez utraty ich skuteczności. Istnieją dowody na to, że szybkość nawrotu jest 2-krotnie większa, gdy stosuje się wodę, w przeciwieństwie do soli fizjologicznej jako środek rozcieńczający. Istnieją również pewne dowody, że za pomocą infuzji o objętości większej niż 500 mililitrów wskaźnik skutecznego leczenie jest wyższy w porównaniu do wlewów wykorzystujących mniej niż 200 ml przygotowanego roztworu.