Biopsja – jest badanie medyczne zwykle wykonywane przez lekarza obejmujące ekstrakcję próbek komórek lub tkanek, w celu zbadania i określenia obecności lub stopnia choroby. Tkanka jest kolejno badana pod mikroskopem przez patologa i może być analizowana chemicznie. Kiedy cały guzek lub podejrzany obszar jest usuwany, procedura nazywana jest wycięcie biopsją. Kiedy próbka tkanki lub płyn usunięto przy użyciu igły w taki sposób, że komórki są usuwane, a zachowuje architekturę histologiczną komórek tkankowych, procedurę taką nazywa się igłową biopsją aspiracyjną.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

biopsja

 

Biopsja w stanach zapalnych


Biopsja tętnic skroniowych jest często wykonywana z powodu podejrzenia zapalenia naczyń. W przypadku chorób zapalnych jelit (choroba Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego), często wykonuje się biopsję w celu oceny aktywności choroby oraz oceny zmian, które poprzedzają nowotwory.

Analiza materiału po biopsji 


Po biopsji przeprowadza się badanie tkanki, która została usunięte z organizmu pacjenta i została wysyłana do laboratorium. Patolog, który specjalizuje się w diagnozowaniu chorób (takich jak rak), bada tkanki pod mikroskopem. W laboratoryjnych patolog pobiera próbki tkanki które są przetwarzane, a kolejno bardzo cienki skrawek tkanki usuwa się z próbki i przymocowuje do suwaka szklanego.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Wszelkie pozostałe tkanki są zachowywane do użycia w późniejszych badaniach, w razie potrzeby. Skrawek tkanki przeznaczony do badania traktuje się barwnikami, które wybarwiają tkanki, co pozwala na zobrazować lepiej poszczególne komórki w tkance. Wybarwiony skrawek tkanki jest następnie przekazywany do patologa, który bada tkanki pod mikroskopem, szukając jakichkolwiek nieprawidłowości. Patolog następnie przygotowuje raport, który zawiera listę wszystkich nieprawidłowych lub ważnych ustaleń z biopsji. Sprawozdanie to jest przesyłane do lekarza, który pierwotnie wykonał biopsji od pacjenta.