Jeśli masz chorobę zapalną jelit – a myślisz o urodzeniu dziecka, możesz obawiać się o swój stan lub o to, czy zabiegi mogą wpływać na ciążę. Możesz także martwić się o to, czy urodzenie dziecka wpłynie na IBD. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli IBD jest pod kontrolą, większość kobiet z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (dwie najbardziej powszechne formy IBD) może spodziewać się normalnej ciąży i zdrowego dziecka.

ciaza

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Ponadto, u większości kobiet, urodzenie dziecka nie pogarsza IBD. Ważne jest, aby omówić ciążę z lekarzem. Być może trzeba będzie zachować szczególną ostrożność stosując pewne aspekty ciąży – np. nieznaczna zmiana leczenia. Ten artykuł informacyjny odpowie na niektóre z najczęściej zadawanych pytań na temat ciąży i IBD, a także płodności.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jak IBD może wpłynąć na płodność?


Jeśli masz nieaktywne IBD, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Crohna, szanse na zajście w ciążę są mało prawdopodobne i nie mają wpływu na chorobę. Jeśli masz aktywne IBD lub chorobę Crohna, szanse na zajście w ciążę są również mniejsze. Ciężkie zapalenie jelita cienkiego może wpływać na jajowody i utrudniać zajście w ciążę. Istnieją pewne dowody na powiązanie chroby Crohna z „rezerwą jajnikową” (jaja zdolne do zapłodnienia) u kobiet powyżej 30 roku życia. Chirurgia w wyniku IBD, zwłaszcza „operacja woreczka”, może wpływać na płodność , więc jeśli planujesz ciążę porozmawiaj o tym ze swoim specjalistą lub zespołem chirurgicznym.

Większość leków przepisanych na IBD nie wpływa na płodność, ale istnieje kilka wyjątków, takich jak sulfasalazyna czy leki 5-ASA. Powodują one zmniejszenie płodności u ludzi. Efekt ten jest zwykle przemijający i dostępne są dobre alternatywy, które mogą zostać podjęte w zamian. Sulfasalazyna nie wpływa na płodność u kobiet. Metotreksat, lek immunosupresyjny, nie powinien być podejmowany przez żadnego z partnerów, gdy próbuje się zajść w ciążę. Może to powodować wady wrodzone lub poronienia, a także może wpływać na tworzenie się plemników.

W jaki sposób ciąża wpływa na IBD?


Przeprowadzona została duża liczba badań obserwujących działanie IBD w ciąży, ale nie wszystkie wyniki były spójne. Istnieją pewne dowody na powiązanie IBD z problemami takimi jak przedwczesny poród, niska masa ciała u dzieci i rzadziej poronienia. Mimo to, wielu ekspertów uważa, że aktywność choroby może być ważnym czynnikiem. Liczne badania wykazały, że większość kobiet z IBD, które jest w stanie remisji lub ma tylko łagodną formę w momencie poczęcia, będzie miało normalną i nieskomplikowaną ciążę. U osób, u których choroba pozostaje w stanie remisji, ryzyko problemów takich jak poronienia jest w przybliżeniu takie same jak u kobiet bez IBD. (Niestety szacuje się, że około jedna piąta wszystkich ciąż zakończy się poronieniem.)

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Bardziej prawdopodobne jest utrzymanie ciąży, jeśli objawy choroby są pod kontrolą. Dlatego też, jeśli myśli się o zajściu w ciążę, większość lekarzy zaleci w pierwszej kolejności kontrolowanie IBD. Jak wspomniano powyżej, badania sugerowały, że czynna choroba w momencie poczęcia lub zaostrzenie choroby podczas ciąży może sprawić, że bardziej prawdopodobne będzie przedterminowe rodzenie lub niska wagą urodzeniowa dziecka. Ciężka choroba Leśniowskiego-Crohna lub ciężkie wrzodziejące zapalenie jelita grubego mogą narazić matkę i dziecko na większe ryzyko. Ważne jest, aby pamiętać, że nie zawsze tak się dzieje – wiele kobiet, które poczęły gdy choroba była aktywna ma normalne i zdrowe niemowlę. Zdecydowanie lepsze dla matki i dziecka jest jednak utrzymanie choroby w stanie remisji podczas ciąży. Tak więc, jeśli objawy IBD nie zaczną się pogarszać, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

 

Powinnam kontynuować przyjmowanie leków podczas ciąży?


Ogólnie rzecz biorąc, dowody sugerują, że aktywna choroba Crohna lub UC może wyrządzić więcej szkód w rozwijającym się dziecku niż większość leków na IBD. Tak więc większość kobiet powinna kontynuować przyjmowanie leków w czasie ciąży. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przebył niedawno nawrót choroby. Istnieje jednak mała liczba leków na IBD, które nie są zalecane lub nie powinny być w ogóle stosowane przez kobiety w ciąży. Oznacza to, że jeśli jesteś lub planujesz być w ciąży, powinnaś skontaktować się z lekarzem. Więcej szczegółowych informacji na temat najbardziej popularnych leków na IBD poniżej.

 

Jak bezpieczne są leki w czasie ciąży?


Aminosalicylany (5-ASA)

• Sulfasalazyna (Salazopyrin)

• Mesalazyna (Asacol, Ipocol, Mesren, Octasa, Pentasa, Salofalk),

• Olsalazyna (Dipentum)

• Balsalazyd (Colazide)

Leki te są stosowane w leczeniu łagodnych i umiarkowanych zaostrzeń IBD oraz utrzymaniu remisji. Zostały one przetestowane przez kobiety w ciąży i są ogólnie uważane za bezpieczne. Sulfasalazyna może zmniejszyć zdolność organizmu do absorpcji kwasu foliowego, witaminy ważnej dla rozwoju płodu. Tak więc podczas ciąży i brania sulfasalazyny, należy brać suplementy.

Kortykosteroidy (steroidy)

• Prednizolon

• Budezonid (Entocort)

Sterydy te są szeroko stosowane w leczeniu nawrotów IBD. Takie sterydy mogą przenikać przez łożysko, ale są szybko metabolizowane, dlatego są zwykle uważane za bezpieczne w czasie ciąży. Niektóre wcześniejsze badania związane z leczeniem prednizolonem wskazywały na nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia rozszczepu podniebienia, ale nowsze badania nie poparły tego wniosku. Badania nad zastosowaniem budezonidu u kobiet ciężarnych z IBD są obecnie bardzo ograniczone, ale nie wykazały żadnych szkodliwych skutków. Steroidy są często przepisywane do podjęcia miejscowego w postaci wlewu lub w postaci czopków. Są również bezpieczne w czasie ciąży.

Leki immunosupresyjne

• Azatiopryna (Imuran)

• Merkaptopuryna (6-MP) (Purinethol)

Leki immunosupresyjne stosowane są po to, aby układ odpornościowy organizmu był mniej elastyczny. Ma to wpływ na zmniejszenie zapalenia typowego dla IBD. Jednak mniej czuły układ odpornościowy może sprawić, że organizm będzie bardziej podatny na infekcje. Azatiopryna i merkaptopuryna przenikają przez łożysko, jednak nie ma wielu badań ich skutków ubocznych. Większość badań wykazała, że te leki są bezpieczne, chociaż istnieje sugestia, że mogą zwiększać ryzyko przedwczesnego porodu.

Ogólnie rzecz biorąc, większość lekarzy zaleca dalsze stosowanie azatiopryny i merkaptopuryny w okresie ciąży, a ryzyko z powodu brania leku jest zwykle znacznie niższe niż ryzyko jeśli matka ma IBD. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do specjalisty po poradę na temat możliwych zagrożeń i korzyści.

Methotrexat może zwiększać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych lub poronienia, jeśli jest przyjmowany przez kobiety w ciąży lub w trakcie poczęcia. Może on mieć również wpływ na tworzenie się plemników. Dlatego jest bardzo ważne, aby metotreksat nie był podejmowany przez żadnego z partnerów, gdy próbuje się zajść w ciążę. Ponieważ ślady metotreksatu mogą pozostać w tkankach ciała przez jakiś czas, parom zaleca się stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia metotreksatem i unikanie zajścia w ciążę przez co najmniej 3-6 miesięcy od zaprzestania leczenia tym lekiem.

Jeśli okaże się, że jesteś w ciąży albo decydujesz się na dziecko, porozmawiaj o tym z lekarzem. Z lekarzem należy skonsultować się również wtedy, kiedy partner bierze ten lek

Mykofenolan to lek immunosupresyjny mogący także powodować poronienia lub wady wrodzone, jeśli jest przyjmowany w czasie ciąży. Kobiety leczone tym lekiem zazwyczaj są proszone o odstawienie leku co najmniej 6 tygodni przed zapłodnieniem.

Cyklosporyna to silny środek immunosupresyjny zwykle przepisywany osobom z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, u których sterydy nie poskutkowały. Może być bardzo skuteczny i przyczyniać się do zmniejszenia lub uniknięcia konieczności interwencji chirurgicznej. Cyklosporyna jest znana z tego, że przenika przez łożysko. Badania nad zastosowaniem leku w ciąży oraz u pacjentów po przeszczepach sugerują, że cyklosporyna nie szkodzi nienarodzonemu dziecku. Jednak może mieć bardzo poważne skutki uboczne, w tym nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi). Dlatego też cyklosporyna nie jest zwykle zalecana w ciąży, chyba że istnieje realne ryzyko, że bez tego leku matka będzie potrzebować pilnej kolektomii (chirurgiczne usunięcie jelita).

Tacrolimus to inny lek immunosupresyjny pierwotnie stosowany w leczeniu pacjentów po przeszczepach. Obecnie istnieje niewiele dowodów na temat jego bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży z IBD. Jeśli pacjent przyjmuje takrolimus, a jest w ciąży lub planuje ciążę, najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z lekarzem.
Leki biologiczne:

Infliksymab (Remicade)

Adalimumab (Humira)

Leki te znane są również pod nazwą „leki anty-TNF”, ponieważ celem są białka zwane TNF-alfa. Są one coraz częściej wykorzystywane do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego IBD. Zarówno infliksymab jak i adalimumab przenika przez łożysko do dziecka od około 6. miesiąca ciąży. Obecnie prowadzone są badania nad ewentualnymi skutkami tych leków branych przez kobiety w ciąży. Liczne badania wykazały, że wyniki urodzeń kobiet z IBD podczas terapii anty-TNF były bardzo podobne do wyników tych kobiet, które nie stosują anty-TNFs.

Istnieje coraz więcej dowodów, że leki te wykazują niskie ryzyko w czasie poczęcia i powinny być ograniczane przez przynajmniej pierwsze dwa trymestry (do 6 miesięcy). Obecnie producenci infliksymabu i adalimumabu nadal zalecają ostrożność i stosowanie antykoncepcji w celu uniknięcia ciąży.

Jednak wielu lekarzy uważa teraz, że jeśli leczenie anty-TNF utrzymuje w ryzach IBD, dobrze jest kontynuować ciążę przynajmniej w okresie pierwszych sześciu miesięcy. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić kontynuowanie anty-TNFs podczas trwania całej ciąży. Wytyczne wskazują, że lekarze powinni omówić ryzyko i korzyści wynikające z przyjmowania tych leków z każdą kobietą na zasadzie indywidualnej rozmowy. Może się okazać, że warto porozmawiać o tym z wybranym specjalistą od IBD. Ważne jest, aby dzieci kobiet, które otrzymały infliksymab lub adalimumab w okresie ciąży, nie były poddawane szczepieniu w wieku do lat sześciu. Lekarz będzie w stanie podać więcej informacji na ten temat.

 

Antybiotyki


Metronidazol

Ciprofloxacin

Leki te są czasami stosowane w leczeniu zakażeń związanych z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub po operacji IPAA. Metronidazol jest powszechnie uważany za lek niskiego ryzyka u kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze (miesiące 1-3). Najnowsze badania sugerują, że może być także bezpieczny do stosowania na początku ciąży. Ciprofloxacin jest rodzajem lekarstwa testowanym na zwierzętach i nie wiąże się z problemami kości. Chociaż nie wykazano szkodliwego działania antybiotyku u ludzi, niektórzy lekarze odradzają przyjmowanie go w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży.

 

Leki przeciwbiegunkowe


Cholestyramina (Questran) to lek wiązania soli żółciowych często stosowany w leczeniu biegunki związanej z chirurgią choroby Crohna. Lek jest uważany za bezpieczny do podjęcia w czasie ciąży.

Difenoksylat (Lomotil)

Loperamid (Imodium, Arret)

Istnieją pewne dowody, że loperamid może być związany z wadami wrodzonymi, jeśli jest przyjmowany w pierwszym trymestrze (miesiące 1-3). Wytyczne wskazują, że difenoksylat należy stosować z dużą ostrożnością. Na ogół najlepiej jest skontaktować się z lekarzem przed podjęciem któregokolwiek z tych leków w czasie ciąży.

 

Leki przeciwskurczowe


Hioscyna (Buscopan) to lek, którego najlepiej unikać w czasie ciąży. Aby uzyskać więcej informacji na temat leków na IBD, zobacz nasze ulotki.

Co można powiezieć o terapii opartej na odżywianiu?
Niektóre osoby z chorobą Crohna używają pierwiastkowej lub polimerowej diety (dwa główne rodzaje) jako część leczenia. Obie te diety mogą być bezpiecznie stosowane w okresie ciąży do leczenia nagłego pogorszenia choroby lub jako suplement diety.

 

Jakie testy mogę mieć wykonywane w czasie ciąży?


Upewnij się, że jesteś lub możesz być w ciąży. Niektóre rodzaje testów muszą koniecznie być opóźnione aż do momentu porodu. Badania ultrasonograficzne, a po pierwszym trymestrze ciąży także badania MRI, są uznawane za bezpieczne. Gastroskopia, kolonoskopia i sigmoidoskopia mogą być bezpiecznie przeprowadzone w ciąży, chociaż wytyczne sugerują, że te rodzaje badań powinny być wykonywane tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne.

Wytyczne zalecają także, że o ile to możliwe, kobiety powinny mieć wykonywane te testy w drugim trymestrze (miesiące 4-6) – nie wcześniej i nie później. Badań które dotyczą promieniowania rentgenowskiego zwykle należy unikać podczas ciąży, chyba że są absolutnie niezbędne. Obejmuje to skanowanie CT, skanowanie PET i badania rentgenowskie.

 

Jestem w ciąży – co mam myśleć o operacjach?


Mało prawdopodobne jest, że operacje będą zalecane podczas ciąży. Badania sugerują, że jeśli operacja na IBD zostanie przeprowadzona w czasie ciąży, ryzyko jest najmniejsze, jeśli dochodzi do tego w połowie trymestru (miesiące 4-6) lub jeśli nie jest to wtedy możliwe – pod koniec ciąży.

 

Jak mogę zwiększyć prawdopodobieństwo posiadania zdrowego dziecka?


Jeśli choroba jest pod kontrolą podczas ciąży, istnieje większe prawdopodobieństwo urodzenia zdrowego dziecka. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać planu leczenia, aby być możliwie jak najzdrowszym przed i w trakcie ciąży. Porozmawiaj z lekarzem o jakichkolwiek objawach podczas ciąży. W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli wystąpi nagłe pogorszenie IBD lub występują kłopoty z przybraniem na wadze. Dla każdej kobiety w ciąży ważna dla rozwoju dziecka jest zbilansowana i zróżnicowana dieta z odpowiednią ilością kalorii, witamin i składników mineralnych.

Artykuł zawiera szereg informacji o tym jak dbać o zdrowie podczas ciąży, a w tym informacje na temat diety. Mamy też broszury na temat żywność przy IBD, które obejmują zdrowe odżywianie dla każdego z UC lub chorobą Crohna. Mając IBD występują zwiększone potrzeby żywieniowe, co może oznaczać, że trzeba uzupełnić dietę, zwłaszcza jeśli ma się niedowagę lub aktywną chorobę. Może się okazać, że warto porozmawiać z dietetykiem na ten temat. Zalecany może być kwas foliowy.

Kwas foliowy – (znany także jako witamina B9) może zmniejszyć ryzyko wad wrodzonych, takich jak rozszczep kręgosłupa. Wszystkim kobietom w ciąży obecnie zaleca się przyjmowanie suplementów kwasu foliowego w pierwszych 12 tygodniach ciąży. Zwykle zaleca się 400 mikrogramów na dobę.

Zapalenie w jelicie cienkim oraz niektóre leki na IBD mogą wpływać na to, jak dobrze absorbuje kwas foliowy. Tak więc, jeśli bierzesz sulfasalazyny, masz chorobę Crohna w jelicie cienkim lub przeszedłeś operację usunięcia części jelita cienkiego, możesz być zmuszony do przyjmowania większej dawki kwasu foliowego, na przykład do 5 mg dziennie. Skonsultuj się z lekarzem w kwestii dobrania odpowiedniej dawki kwasu foliowego. Konieczne może być również dodatkowe zażywanie witaminy B12, zwłaszcza jeśli bierze się dodatkowy kwas foliowy. Nie należy przyjmować dodatkowo witaminy A w czasie ciąży, chyba że zaleci to lekarz. Badania sugerują, że zbyt duża ilość witaminy A może być szkodliwa dla dziecka i że większość kobiet w ciąży może uzyskać wymaganą ilość witaminy A z normalnej diety.

Jeśli bierze się sterydy, to przydatne może być jednoczesne zażywanie suplementów wapnia i witaminy D, aby zapobiec utracie masy kostnej. Niedobór żelaza jest dość powszechny w IBD i zażywanie dodatkowego żelaza również może być potrzebne, aby sprostać rosnącym wymaganiom ciąży. Lekarz będzie w stanie zalecić odpowiednią dawkę.

Picie alkoholu – podczas ciąży może poważnie zaszkodzić rozwojowi dziecka. Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby unikać jakiegokolwiek alkoholu, jeśli kobieta stara się o dziecko lub jest w ciąży. NICE (Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki) doradza również rezygnację z alkoholu przez co najmniej pierwsze trzy miesiące ciąży, ponieważ może to zwiększyć ryzyko poronienia. Palenie w czasie ciąży również szkodzi dziecku. Wykazano związek palenia z różnymi wadami wrodzonymi, palenie może także zwiększać ryzyko poronienia.

Palenie – może mieć wpływ na zdrowie matki, a dla kobiet z chorobą Leśniowskiego-Crohna, palenie może być szczególnie ryzykowne. Badania wykazały, że palenie może pogarszać objawy choroby Crohna i zwiększyć szanse na nawrót choroby. Istnieją dowody na to, że ludzie z UC, którzy palą, mają zwykle łagodniejsze objawy. Jednakże, nie oznacza to, że palenie poprawia UC, ponieważ może spowodować bezpośrednie uszkodzenie dziecka w ciąży. Niezależnie od typu IBD ważne jest, aby nie palić. W celu uzyskania więcej informacji, zobacz nasz arkusz informacyjny: Palenie a IBD.

Regularne umiarkowane ćwiczenia – mogą pomóc zachować zdrowie i odgrywają ważną rolę w ciąży. Łagodne ćwiczenia, takie jak spacery, joga czy pływanie, mogą być szczególnie cenne. Ważne jest również, aby nie przesadzić z ćwiczeniami, zwłaszcza u osób, które już cierpią z powodu zmęczenia związanego z IBD. Jeśli nie jesteś pewien, czy dany rodzaj ćwiczeń byłby wskazany lub jeśli zaczynasz czuć się coraz bardziej zmęczony i wyczerpany, porozmawiaj z lekarzem.

 

Czy ciąża może pogorszyć wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub chorobę Crohna?


U większości kobiet, urodzenie dziecka nie prowadzi do pogorszenia IBD. Niektóre badania sugerują nawet, że może to mieć pozytywny wpływ na przebieg choroby w dłuższej perspektywie. Na przykład kilka badań wykazało, że kobiety z IBD miały mniej nawrotów rocznie po ciąży, niż zanim w nią zaszły. Aktywność IBD przynajmniej częściowo zależy od tego, jak aktywna była choroba w momencie rozpoczęcia ciąży. Jeśli była w stanie remisji (nieaktywna), istnieją duże szanse pozostania w remisji. Badania wykazały, że około jedna trzecia kobiet z WZJG, która zajdzie w ciąże gdy choroba będzie nieaktywna, doświadczy nawrotu choroby w czasie ciąży.

Rokowania dla kobiet z chorobą Leśniowskiego-Crohna są bardzo podobne. Jeśli choroba jest aktywna może się okazać, że objawy pozostaną uciążliwe w czasie ciąży. Jednak inni uważają, że ich objawy poprawiają się wraz z postępem ciąży. Niektóre kobiety mogą doświadczyć nawrotów wkrótce po urodzeniu dziecka, a ostatnie badania sugerują, że jest to nieco bardziej prawdopodobne, jeśli ma się UC. Ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego zdrowia koncentrując się jedynie na zdrowiu dziecka. Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich nowych lub silniejszych objawach.

 

Jakie rodzaje porodu są najlepsze?


Większość kobiet z IBD jest w stanie mieć normalny poród pochwowy. Ma to tę zaletę, że unika się konieczności interwencji chirurgicznej. Cięcie cesarskie może być zalecane przez zespół medyczny, jeśli choroba Crohna jest aktywna. Cięcie cesarskie jest także zalecane, jeśli ma się torebkę ileoanalną. Dzieje się tak dlatego, że istnieją pewne dowody na to, że poród naturalny, gdy ma się woreczek, może prowadzić do zwiększonego ryzyka wystąpienia nietrzymania stolca. Inne badania nie potwierdziły tego ustalenia. Jeśli występują blizny wokół odbytu, lekarz może zalecić nacięcie krocza. Lekarzom doradza się, aby omówili opcje z każdą kobietą indywidualnie. Położna będzie mogła udzielić cennych rad i wsparcia.

 

Co ze stomią?


Wiele kobiet z stomią ma normalną ciążę i poród. Pielęgniarka z chęcią opowie, jakich zmian można się spodziewać. Na przykład, stomia może zmienić kształt i powiększyć się w miarę rośnięcia brzucha. Zazwyczaj wraca to do normy po porodzie. Niekiedy macica powiększając się może czasowo blokować stomię. Zmiana diety również może pomóc. Duże zmiany następują w trzecim trymestrze ciąży. To też powinno ustąpić po porodzie. Większość kobiet ze stomią powinna mieć normalny poród, czasami jednak cięcie cesarskie może być konieczne.

 

Chcę karmić piersią. Czy moje leki mogą wyrządzić szkodę dziecku?


Karmienie piersią jest bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju układu odpornościowego dziecka i jest zalecane. Karmienie piersią podczas stosowania leków na IBD zależy od rodzaju leku, jaki pacjent przyjmuje i od tego, czy przechodzi on do mleka matki, a zwłaszcza czy wpływa na noworodka. Większość leków stosowanych w leczeniu IBD nie okazała się szkodliwa dla niemowlęcia karmionego piersią. Często jednak nie dopuszcza się do karmienia.

Może to być spowodowane niewiedzą na temat skutków długoterminowych. Niektóre firmy farmaceutyczne zalecają przeprowadzanie prób przez matki karmiące piersią i odradzają jakiekolwiek wykorzystywanie leków w tej sytuacji. Jeśli chcesz karmić piersią, należy skonsultować się z lekarzem. Na podstawie ostatnich badań opinii i wytycznych, wywnioskowano:

Leki 5-ASA, takie jak mesalazyna i sulfasalazyna niosą prawdopodobnie niskie ryzyko podczas karmienia piersią. Badania wykazały, że leki te są przenoszone do mleka matki, ale w bardzo niskich stężeniach.

Steroidy, takie jak prednizolon pojawiają się również w niskich stężeniach w mleku. Karmienie piersią jest ogólnie uważane za bezpieczne, choć jeśli pacjent przyjmuje duże dawki steroidów ( ponad 40mg dziennie) karmienie piersią może nie być zalecane. Można zmniejszyć skutki sterydów czekając 4 godziny po przyjęciu dawki przed rozpoczęciem karmienia piersią.

Niewielka ilość azatiopryny lub merkaptopuryny nie wpływa na mleko. Ostatnie badania nie wykazały żadnych dowodów na szkodliwe działania u dzieci. W rezultacie te leki mogą być teraz uznawane za bezpieczne podczas karmienia.

• Większość badań infliksymabu sugeruje, że nie przechodzi on do mleka, choć znaleziono śladowe ilości w jednym badaniu. Wykryto również niewielkie ilości adalimumabu. Badanie kontynuuje się w celu wykrycia ewentualnych skutków biologicznych u dziecka, zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Wielu lekarzy zaleca, aby kobiety korzystające infliksymabu lub adalimumabu nie zniechęcały się do karmienia piersią.

• Karmienie piersią nie jest zalecane, jeśli pacjent przyjmuje cyklosporynę lub metotreksat mofetylu. Jest też lepiej nie karmić piersią, gdy bierze się antybiotyki takie jak cyprofloksacyna lub metronidazol. W naszych ulotkach znajduje się więcej informacji na temat wszystkich tych leków.

 

Jakie są szanse, że moje dziecko będzie mieć IBD?


Rozwinięcie się choroby u dziecka jest bardziej prawdopodobne, jeśli rodzice mają IBD. Szacunki są różne, ale badania sugerują, że jeśli jedno z rodziców ma UC, ryzyko rozwoju choroby u dziecka wynosi około 2%. Oznacza to, że u 2 na 100 dzieci urodzonych przez pary chore na UC można oczekiwać rozwoju IBD w pewnym momencie w ich życiu.

Dla choroby Crohna ryzyko wynosi 5%. 5 na 100 dzieci rozwija chorobę Crohna, jeśli jeden rodzic rozwija IBD. Jeśli oboje rodzice mają IBD, ryzyko może wzrosnąć do ponad 30%. Jednak wciąż nie można dokładnie przewidzieć, jak IBD jest przekazywane. Nawet z predyspozycją genetyczną potrzebne są inne dodatkowe czynniki do uruchomienia IBD.

 

Znaczenie wsparcia


Radzenie sobie z wymaganiami ciąży czasami może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli choruje się na choroby takie jak IBD. Lekarze są zazwyczaj dobrym źródłem informacji i wsparcia, szczególnie w kwestiach związanych ze zdrowiem. Powinni pomóc. Rodzina i przyjaciele mogą być również doskonałym źródłem pomocy i bardzo ważne jest, by mieć na kim polegać w sprawach opieki nad dzieckiem. Można również nawiązać przydatne kontakty z innymi kobietami w ciąży i matkami w szkołach rodzenia lub na grupach społecznościowych. W Wielkiej Brytanii mamy linię informacyjną oraz infolinię zapewniającą wsparcie emocjonalne, a także forum na Facebooku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz niżej.