Enteroskopia dwubalonowa – jest endoskopową technika wizualizacji jelita cienkiego. Została ona opracowana przez Hironori Yamamoto w 2001. Jest nowością w dziedzinie diagnostyki gastroenterologii. Jest to pierwsza technika endoskopowa która pozwala uwidocznić w czasie rzeczywistym cały przewód żołądkowo-jelitowy.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

enteroskopia-dwubalonowa

 

Technika


Technika ta obejmuje użycie balonu i specjalnej kamery która jest umocowane w rurce przewodzącej. Zabieg wykonuje się zwykle w ogólnym znieczuleniu , ale można go wykonać także z wykorzystaniem sedacji. Balony i kamera wprowadzane są do przewodu pokarmowego  poprzez usta i badanie przeprowadza się w znany sposób (to znaczy, tak jak w gastroskopii ) aż do jelita cienkiego. Następnie, endoskop jest przesuwany w małymi odległościami i kolejno balon w końcu jest napompowany. Poprawia on znacznie widoczność badanych struktur poprzez poszerzenie pola widzenia i rozciągnięcie ścian badanych struktur przewodu pokarmowego.

Wskazania


Enteroskopia dwubalonowa znalazła zastosowanie w następujących schorzeniach:

  • krwawienie z przewodu pokarmowego z niejasnych przyczyny
  • niedokrwistość z niedoboru żelaza z normalnym obrazem kolonoskopii i gastroskopii
  • wizualizacja i interwencja terapeutyczna w nieprawidłowościach widocznych w tradycyjnym obrazowaniu jelita cienkiego

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Zalety i wady 


Enteroskopia dwubalonowa oferuje szereg korzyści w stosunku do innych technik obrazowania jelita cienkiego, w tym korzystanie ze związków baru, bezprzewodowych kapsułek endoskopowych i typowej enteroskopii”

  • pozwala ona na wizualizację całego jelita do końcowego odcinka jelita krętego
  • pozwala to na zastosowanie terapeutyczne
  • pozwala na pobieranie próbek lub biopsji jelita cienkiego oraz śluzówki, na resekcję polipów jelita cienkiego i umieszczenie stentu.
  • pozwala na dostęp do brodawki.

Kluczową wadą enteroskopia dwubalonowej to czas potrzebny na wizualizację jelita cienkiego; może przekraczać nawet trzy godziny, a pacjenci mogą wymagać przyjęcia do szpitala i wykonania procedur ogólnych. Istnieją także doniesienia dotyczące przypadków ostrego zapalenia trzustki i martwicy jelit związanych z tą techniką obrazowania jelita cienkiego.