Merkaptopuryna – sprzedawana pod nazwą handlową Purinethol, jest lekiem immunosupresyjnym. Jest ona stosowana w leczeniu ostrej białaczki limfocytarnej, choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Zastosowania medyczne


Jest stosowana w leczeniu ostrej białaczki limfocytarnej, choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

 

Efekty uboczne


Niektóre z działań niepożądanych stosowania merkaptopuryny to: biegunka, nudności, wymioty, utrata apetytu, zmęczenie, bóle brzucha / ból, osłabienie, wysypka skórna, ciemnienie skóry i wypadanie włosów. Działania niepożądane obejmują także owrzodzenia jamy ustnej, gorączkę, ból gardła, łagodne zasinienie lub krwawienie, czerwone plamy na skórze, zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz i bolesne lub utrudnione oddawanie moczu.

Inne bardziej poważne skutki uboczne to czarne lub smoliste stolce (smołowate stolce), krwawe stolce, krew w moczu.

Objawy reakcji alergicznej na merkaptopurynę obejmują wysypkę, świąd, obrzęk, zawroty głowy, problemy z oddychaniem i zapalenie trzustki.

W niektórych przypadkach merkaptopuryna hamuje wytwarzanie komórek krwi , zarówno białych ciałek krwi i erytrocytów. Może być toksyczna dla szpiku kostnego. Kwartalne badanie morfologii krwi są niezbędne u osób przyjmujących merkaptopurynę. Ludzie powinni przerwać przyjmowanie leku, przynajmniej tymczasowo, podczas i rozważyć alternatywne leczenie, jeśli wystąpi niewyjaśniony i nienormalnie duży spadek liczby białych krwinek lub inne zaburzenie morfologii krwi.

Środki ostrożności 


Merkaptopuryna może obniżać zdolność organizmu do zwalczania infekcji. Osoby biorące ten muszą uzyskać pozwolenie od lekarza, aby móc otrzymać szczepienia. Zaleca się również, aby unikać tych osób, które w ostatnim czasie otrzymywały doustne szczepionki polio.

Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży ponieważ dowody wskazują, że kobiety w ciąży przyjmujące ten lek wykazały siedmiokrotnie większą częstość występowania zaburzeń u płodu, a także 20-krotny wzrost poronień.

 

Interakcje leków


Allopurynol hamuje oksydazę ksantyny, enzym rozkładający merkaptopurynę. Chorzy przyjmujący allopurynol (ten lek często stosuje się w zapobieganiu skazy moczanowej), są narażeni na znacznie większe ryzyko toksyczności merkaptopuryną. W takim przypadku dawkę należy zmniejszyć lub przerwać stosowanie allopurinolu.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby