Najczęstszymi objawami ocznymi wrzodziejącego zapalenia jelita grubego są zapalenie nadtwardówki i zapalenie błony naczyniowej oka. Łącznie objaw występują u mniej niż 5% pacjentów, zwykle gdy choroba jelit jest aktywna. Zapalenie nadtwardówki objawia się pieczeniem i swędzeniem, któremu towarzyszy zlokalizowany obszar rozszerzonych naczyń krwionośnych w miejscu zapalenia twardówki.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Miejscowe steroidy i leczenie aktywnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego zwykle daje satysfakcjonującą odpowiedź. Zapalenie błony naczyniowej oka jest poważniejszym i często nawracającym problemem, z bólem głowy, zaczerwienieniem oka i niewyraźnym widzeniem. Badanie lampą szczelinową pokazuje ropę w przedniej komorze oka. Leczenie obejmuje miejscowe sterydy, cykloplegiki i terapię aktywną choroby. Pacjenci z wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego i powikłanymi ocznymi powinni być niezwłocznie skierowani do okulisty.