Jeśli masz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC) lub chorobę Crohna – dwie główne postacie zapalenia jelit (IBD) – i jesteś palaczem, możesz się zastanawiać, czy palenie ma wpływ na chorobę. Przyczyny IBD są złożone.

palenie-tytoniu

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Liczne badania wykazały, że ludzie którzy palą, są bardziej narażeni na chorobę Leśniowskiego-Crohna, a badania sugerują, że palenie zwiększa nasilenia choroby. Palenie wydaje się zmniejszać nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC), chociaż nadal niesie ono wiele innych zagrożeń dla zdrowia. Ten artykuł informacyjny rozpatruje różne skutki palenia tytoniu oraz co może to oznaczać dla ludzi z IBD. Analizowane są także sposoby, które pomogą Ci rzucić palenie.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Palenie a choroba Crohna


Czy nie palenie wpływa chorobę Crohna? W licznych badaniach, połowa lub więcej osób dorosłych z chorobą Leśniowskiego-Crohna byli palaczami, kiedy zostali zdiagnozowani. Ludzie, którzy palą, są bardziej narażeni na chorobę Crohna, niż Ci, którzy nie palą. Palenie może także pogorszyć chorobę Crohna. Ludzie z chorobą Crohna, którzy palą, mogą uznać, że:

• występują u nich poważniejsze objawy i powikłania, takie jak zwężenia i przetoki

• częściej mają nawroty choroby

• zażywają więcej sterydów i silniejsze leki, takie jak środki immunosupresyjne i biologiczne. Czasami te leki nie są skuteczne u ludzi, którzy palą

• istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą potrzebować operacji

• istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą potrzebować dalszych operacji. Niektóre badania sugerują, że kobiety, które palą, są bardziej narażone na rozwój choroby Leśniowskiego-Crohna i częściej wymagają operacji niż mężczyźni, którzy palą. Wykazano również związek palenia z lokalizacją choroby. Palacze mają zazwyczaj chorobę Crohna w jelicie cienkim, a nie w okrężnicy (jelito grube).

Wyjaśnić to mogą podstawowe różnice w budowie jelita cienkiego i grubego. Jak palenia wpływa na podatność na chorobę Crohna? Tego nie wiemy, choć istnieje wiele teorii. Dym tytoniowy zawiera ponad tysiąc różnych substancji chemicznych, w tym nikotynę, tlenek węgla i wolne rodniki. Istnieje kilka sposobów wpływu palenia na jelita – może obniżyć floty obronne w jelitach, zmniejszyć przepływ krwi w jelitach lub powodować zmiany w układzie odpornościowym, które doprowadzą do zapalenia.

A co z ryzykiem biernego palenia?


Badania nad wpływem biernego palenia na chorobę Leśniowskiego-Crohna są niejednoznaczne. Jednak niektóre badania sugerują, że dzieci i nienarodzone dzieci narażone na bierne palenie mogą być bardziej narażone również na rozwój choroby. Palenie podczas choroby Crohna w czasie ciąży nie jest zalecane z powodu ryzyka dla nienarodzonego dziecka.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jeśli jestem palaczem, czy warto zrezygnować z nałogu?


Zarówno badania jak i pracownicy służby zdrowia zgadzają się, że rzucenie palenia jest korzystne dla osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Brytyjskie i europejskie wytyczne dla osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna zalecają, by ludzie z chorobą Crohna nie palili. U niepalących, choroba Crohna wydaje się mieć łagodniejszy przebieg. Po zatrzymaniu palenia na okres jednego roku, szanse na nawrót choroby mogą być tak niskie, jak u kogoś, kto nigdy nie palił.

Jedno z badań wykazało, że ludzie, którzy nadal palili, mieli ponad dwukrotnie częściej nawrót choroby, w porównaniu do ludzi, którzy przestali palić. Palacze również wydają się mieć większe zapotrzebowanie na niektóre z silniejszych form leczenia, np. leki immunosupresyjne. Ludzie, którzy rzucili palenie, są mniej narażeni na potrzebę wielokrotnych zabiegów chirurgicznych w porównaniu z ludźmi, którzy kontynuują palenie po zabiegu.

Nawet zwykłe zmniejszenie ilości dymu tytoniowego może mieć pozytywny wpływ na objawy. Niedawne badania wykazały, że nałogowi palacze mają częściej zwężenia i są bardziej skłonni do resekcji niż ludzie, którzy tyle nie palą. Sugeruje to, że chociaż całkowicie zaprzestanie palenia ma najlepszy wynik, zmniejszenie palenia również może pomóc. Jednak nawet okazjonalni palacze z chorobą Crohna mają aktywniejszą chorobę.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Jak palenie wpływa na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?


Badania naukowe wykazały, że UC jest mniej powszechne u palaczy niż u osób niepalących. Sugeruje to, że palenie może opóźnić lub zapobiec UC, jak również zmniejszyć nasilenie choroby. Istnieją również badania, które pokazują, że palacze z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wydają się cierpieć na łagodniejszą postać choroby. Zaostrzenia, częstość hospitalizacji, konieczność brania doustnych sterydów lub leków immunosupresyjnych oraz kolektomia są zgłaszane rzadziej u pacjentów, którzy palą. Jednak nie wszystkie badania się z tym zgadzają.

Na przykład, w jednym z badań stwierdzono, że osoby z UC, które paliły, miały zwiększone ryzyko zachorowania problemy ze skórą. Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy służby zdrowia rozważają ryzyko palenia, które mocno przewyższa wszelkie korzyści widoczne w UC i zdecydowanie zniechęcają do palenia we wszystkich, niezależnie od tego, czy mają IBD. Dlaczego palenie może mieć działanie ochronne przy wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego? Nie wiemy, dlaczego palenie ma działanie ochronne przy tej chorobie.

Uważa się, że z licznych substancji chemicznych występujących w tytoniu, to nikotyna najprawdopodobniej na to wpływa. Stwierdzono, że osoby, które mają UC, mogą mieć cieńszą warstwę śluzu w lewej części jelita grubego i w odbycie, w porównaniu z osobami zdrowymi. Możliwe jest, że nikotyna zwiększa wytwarzanie śluzu. Nikotyna może również hamować system immunologiczny i zapobiegać zapaleniu okrężnicy.

Inna teoria mówi, że tlenek azotu może zmniejszyć aktywność mięśni w jelicie grubym, a więc zmniejsza on konieczność udania się do toalety w trybie pilnym.

 

Muszę więc rzucić palenie?


Może to być kuszące, aby kontynuować lub nawet zacząć palenie, aby pomóc przy UC. Jednak nie wszystkie badania na temat palenia i IBD doszły do podobnego wniosku. Palenie zwiększa ryzyko zachorowania na przewlekłe zapalenie oskrzeli, raka płuc i innych chorób serca, a nie jest to zalecane przez pracowników służby zdrowia, nawet dla osób z UC. Istnieje wiele metod leczenia znacznie bezpieczniejszych niż palenie, które mogą być skuteczne.

Jeszcze nie doszło do badań nad wpływem używania elektronicznych papierosów na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. The British Medical Association twierdzi jednak, że papierosy elektroniczne powinny być używane tylko przez ludzi, którzy chcą rzucić palenie lub zmniejszyć ilość palenia, a nie przez ludzi, którzy chcą zacząć palić. Dodatkowo elektroniczne papierosy nie są obecnie regulowane, więc nie możesz być pewien, ile jest w nich nikotyny i czy są jakieś inne składniki. Nie ma również wyraźnych dowodów na to, czy są one bezpieczne.

 

Czy nikotyna pomaga leczyć UC?


Odnotowano wiele badań na temat skutków plastrów nikotynowych, gum do żucia lub samej nikotyny w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Przy łagodnym lub umiarkowanie aktywnym UC plastry nikotynowe lub gumy mogą czasem pomóc. Jednak nie wszyscy tolerują nikotynę. W kilku badaniach, ludzie, którzy próbowali nikotyny przy leczeniu IBD, cierpieli na skutki uboczne, takie jak zapalenie skóry, nudności, bóle głowy lub zaburzenia snu.

Choć pojawiły się produkty z nikotyny, aby pomóc w aktywnej chorobie, to nie wydają się być one korzystne w przypadku podawania ich przy leczeniu podtrzymującym lub aby zapobiec nawrotom. Badania wykazały również, że nikotyna jest mniej skuteczna niż kilka bardziej tradycyjnych leków przeciwko IBD, takich jak 5ASAs i steroidy. Jeśli chcesz spróbować leczenia nikotyną, omów to z lekarzem.

 

Czy mogę uzyskać pomoc w rzuceniu palenia?


Lekarz lub inny pracownik służby zdrowia powinien również być w stanie pomóc. Może pomóc nikotynowa terapia zastępcza (NRT), która zawiera gumy, pastylki do ssania i inhalatory. NRT dostarcza nikotynę do krwiobiegu bez konieczności palenia i bez skutków ubocznych. Leki, takie jak bupropion lub wareniklina, mogą być używane do kontrolowania objawów odstawienia nikotyny. Można rozważyć doradztwo w ramach programu „rzucić palenie”. Badania wykazały, że kombinacja leków i poradnictwa, może być bardziej skuteczna niż jedno z rozwiązań.