Osteoporoza – jest częstą konsekwencją przewlekłego zapalenia jelit, złego wchłaniania i leczenia kortykosteroidami, w szczególności skumulowanej dawki większej niż 10 g prednizolonu. Jego dokładna prewalencja jest niejasna. Choroba przebiega bezobjawowo przez wiele lat, w końcu dochodzi do zapaści kręgosłupa lub złamań kości długich.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Aby zapobiec osteoporozie, należy zalecić wszystkim chorym na wrzodziejące zapalenie jelita grubego spożywać dietę zawierającą odpowiednią ilość wapnia i witaminę D, uzupełnioną w razie potrzeby tabletkami z witaminy D. Chorzy powinni unikać stanów niedożywienia lub otyłości, powinni rzucić palenie i regularnie ćwiczyć. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni przejść densytometrię kości.Osoby o ustalonej osteoporozie lub wymagające długotrwałej terapii prednizolonem, powinny otrzymywać cykliczną terapię bisfosfonianową (np. Etidronian).

Nie udowodniono skuteczności stosowania doustnego budezonidu w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia osteoporozy u steroidozależnych pacjentów z chorobą Crohna. Hormonalna terapia zastępcza wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka piersi oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Jego stosowanie w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego powinno być ograniczone do tych, u których inne metody leczenia są nieskuteczne lub przeciwwskazane.