Wrzodziejące zapalenie jelita grubego wraz z Crohna są to choroby, które łącznie są określane jako choroby zapalne jelit, powoduje przewlekłe lub ostre zapalenie okrężnicy w wyniku deregulacji układu immunologicznego. W związku z tym stosowanie leków modulujących układ odpornościowy wpływa na przebieg choroby.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

pasozytyjelitowe

Wyniki leczenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego za pomoca pasożytów „robaczyc” jest badane na bieżąco.

Włosogłówka – jest pierwszym pasożytem który dostarczył doskonałe wyniki na małej liczbie pacjentów w badaniu klinicznym powodując pełną remisję, tak długo, jak długo kontynuowano stosowanie probiotyku i sztuczne zarażanie robakami, która żyją średnio 18-30 miesięcy.

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że immunoterapia w postaci terapii robaczycą jest skuteczna w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, szczególnie skuteczna jest włosogłówka.

Tęgoryjce – nie przyniosły zadowalających rezultatów w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w licznych doświadczeniach oraz badaniach klinicznych – 33% tyle wynosił wskaźnik wyleczalności większości pacjentów.

Opis terapii z wykorzystaniem pasożytów


Leczenia za pomocą pasożytów jelitowych to rodzaj doświadczalnej immunoterapii w leczeniu chorób autoimmunologicznych i chorób immunologicznych za pomocą celowego zakażenia z chorego robakami lub komórkami jajowymi tych robaków. Robaki są pasożyty takie jak tęgoryjce, włosogłówki i nicienie, które przystosowały się do życia w organizmie gospodarza, u którego pozyskują składniki odżywcze. Robaki te są członkami dwóch gromad, a głównie; nicienie, które są wykorzystywane przede wszystkim w terapii chorób autoimmunologicznych, oraz robaki płaskie.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Leczenia za pomocą pasożytów jelitowych polega na podaniu pacjentowi określonych pasożytów jelitowych – nicieni (robaki). Szereg takich organizmów jest obecnie badanych w celu ich wykorzystania w leczeniu – grupa robaków wywołujących korzystny wpływ obejmuje: komórki jajowe Trichuris suis znana jako świńska włosogłówka, Necator americanus  – znane jako tęgoryjce, Hymenolepis diminuta – powszechnie znany jako tasiemiec szczurzy, cysticerci, Ascaris lumbricoides – znana jako glista ludzka, Strongyloides stercoralis – znana jako węgorzyca, Enterobius vermicularis – znany jako owsik lub tasiemiec karłowaty.

Obecne celów badawczych wykorzystuje się leczenie pasożytami w chorobie Crohna , wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, stwardnieniu rozsianym oraz astmie.

Zakażenie pasożytami w leczeniu chorób autoimmunologicznych stało się jednym z możliwych wyjaśnień na niską częstość występowania chorób autoimmunologicznych i alergii w krajach słabiej rozwiniętych, wraz ze znacznym i długotrwałym wzrostem chorób autoimmunologicznych w krajach uprzemysłowionych.

 

Częstość występowania chorób autoimmunologicznych oraz występowanie pasożytów 


Chociaż uznaje się, że jest to prawdopodobnie predyspozycje genetyczne u niektórych osób mają wpływ na rozwój chorób autoimmunologicznych, szybkość wzrostu częstości występowania chorób autoimmunologicznych nie jest wynikiem zmian genetycznych u ludzi, a zwiększone tempo chorób autoimmunologicznych w uprzemysłowionym świecie występuje w zbyt krótkim czasie, aby wyjaśnić choroby autoimmunologiczne wyłącznie podstawami genetycznymi.

Istnieją dowody na to, że jedną z głównych przyczyn chorób autoimmunologicznych w krajach uprzemysłowionych jest znaczna zmiana czynników środowiskowych, w ubiegłym stuleciu. Czynniki środowiskowe obejmują ekspozycję na niektóre sztuczne substancje chemicznych z procesów przemysłowych, leki, rolnictwo i przygotowywanie żywności. Zakłada się, że brak ekspozycji na niektóre pasożyty, bakterie i wirusy odgrywa istotną rolę w rozwoju chorób autoimmunologicznych, w bardziej odkażonych i uprzemysłowionych krajach zachodnich.

Brak ekspozycji na naturalnie występujące patogeny i pasożyty może powodować zwiększenie częstości występowania chorób autoimmunologicznych. Korelacyjna danych wykazała występowanie robaczyc w największym natężeniu na południe od równika gdzie wskaźniki chorób autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane są niskie. Jest to spójne z hipotezą higieny, która sugeruje, że zakażenie pasożytami jelitowymi ochrania osoby przed rozwojem chorób autoimmunologicznych, a nie jest czynnikiem odpowiedzialnym za ich wywoływanie.

Wyjaśnienie jaką inne czynniki środowiskowe, odgrywa rolę w chorobach autoimmunologicznych, w dalszym ciągu nie jest jasne.

Badania genetyczne na interleukiny genów IL pokazuje, że robaki były główną siłą na selektywne wydzielenie podzbioru u tych genów u ludzi. Innymi słowy, robaki ukształtowały ewolucję oraz co najmniej część ludzkiego układu immunologicznego, szczególnie genów odpowiedzialnych za choroby Leśniowskiego-Crohna , wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz chorobę trzewną i stanowi to kolejny dowód na to, że jest to brak pasożytów, w szczególności robaków które najprawdopodobniej są przyczyną znacznego wzrostu częstości występowania chorób rozregulowanych przez układ odpornościowego i stany zapalne w krajach uprzemysłowionych w ostatnim wieku.

 

Hipoteza


Chociaż mechanizm chorób autoimmunologicznych nie jest w pełni określony, istnieje powszechna zgoda, że większość chorób autoimmunologicznych jest spowodowanych przez niewłaściwą reakcję immunologiczną na nieszkodliwe antygeny napędzaną przez gałąź układu odpornościowy w odpowiedzi na  antygeny zewnątrzkomórkowe.

Komórki Th mogą być podzielone na podtypy na podstawie charakterystycznych cytokin które wydzielają.

Hipoteza higieny proponuje odpowiednią reakcję odpornościową która jest częściowo regulowana  przez działanie na mikroorganizmy i pasożyty, a częściowo regulowane przez ich obecność.

W krajach uprzemysłowionych, ludzie są narażeni na nieco niższy poziom tych organizmów, co może skutkować niesymetrycznym układem odpornościowym. Rozwój szczepionek, praktyk higienicznych i skutecznej opieki medycznej powoduje zmniejszenie lub wyeliminowanie występowania i wpływu wielu organizmów pasożytniczych, a także zakażeń bakteryjnych i wirusowych na organizm człowieka.

Z drugiej strony to oczywiste, że istnieją wymierne korzyści ze skutecznego zwalczania wielu chorób, które nękają ludzkość.

Hipoteza zakłada zatem, że w prawidłowym rozwoju regulatorowych limfocytów T może zależeć od ekspozycji na organizmy, takie jak bakterie kwasu mlekowego, różne Mycobacteria i robaki (posożyty), brak ekspozycji na odpowiednie antygeny, zwłaszcza w dzieciństwie sugeruje, że czynniki te są często przyczyną wzrostu chorób autoimmunologicznych i chorób, na które powodują przewlekłe zapalenie.

 

Badania


Dowody na poparcie idei, że zakażenie pasożytami jelitowymi zmniejszenia nasilenie chorób autoimmunologicznych pochodzi przede wszystkim z modeli zwierzęcych. Badania przeprowadzone na myszach i szczurzych w modelu z zapaleniem jelita grubego, stwardnieniem rozsianym, cukrzyca typu 1 czy astmą wykazały znacznie lżejszy przebieg choroby. Choć robaki są często uważane za jednorodną grupę, istnieją znaczne różnice pomiędzy gatunkami i gatunkami wykorzystywanymi w badaniach klinicznych. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas interpretacji wyników pozyskanych z modeli zwierzęcych.

Leczenia za pomocą pasożytów jest aktualnie badane w przypadku kilku chorób autoimmunologicznych u ludzi, w tym celiakii,  chorobie Crohna, stwardnieniu rozsianym, wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz miażdżycy. Obecnie nie wiadomo, jakie ilości kliniczne lub gatunki robaków są najbardziej efektywną metodą leczenia. Tęgoryjce były związane z mniejszym ryzykiem rozwoju astmy, natomiast Ascars ilumbricoides (zakażenie glistą ludzką) wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy. Podobnie, Hymenolepis Nana, Trichoris trichiura, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercolaris, Enterobius vermicularis oraz Trichuris ova suis wszystkie te gatunki powodowały zmniejszenia liczby zaostrzeń objawów, zmniejszenie liczby objawów nawrotowych choroby i zmniejszenie liczby nowych rzutów choroby.

 

Potencjalne skutki uboczne 


Pasożyty są zdolne do powodowania długotrwałych zakażeń u gospodarza. Choć u większości badanych i zakażonych klinicznie osób nie występują objawy uboczne, leczenie pasożytami nie posiada wiele potencjalnych efektów ubocznych.

Najczęstsze objawy kliniczne leczenia pasożytami obejmują;

– Zmęczenie
– Niedożywienie
– Dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego
– Niedokrwistość
– Gorączka
– Ból brzucha
– Utrata masy ciała
– Anoreksja
– Biegunka
– Ogólne złe samopoczucie