Istnieje wyraźny związek między wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego a chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, ale przyczyny tego związku nie są w pełni zrozumiałe.

Wielu chorych po 4 miesiącach we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego może mieć szeroki zakres objawów i powikłań – od bólu odbytnicy i krwawienia do utraty wagi, odleżyn, bólu stawów, a nawet problemów z nerkami i wątrobą.

Problemy ze zdrowiem psychicznym również często pokrywają się z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chociaż jest mniej oczywiste. Zamiast tego wiele osób może być w pewien sposób predysponowanych do obu tych stanów.

Ale nie ma wątpliwości, że życie z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego wiąże się z wyzwaniami, które mogą prowadzić do negatywnych myśli, które mogą nasilać objawy depresji lub lęku u osób z tą chorobą.


Jak częste są problemy ze zdrowiem psychicznym z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego?

Trudno jest dokładnie stwierdzić jak powszechne są problemy ze zdrowiem psychicznym u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Niektóre osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego mogą nie mieć problemów ze zdrowiem psychicznym, ponieważ zakładają, że złe samopoczucie to normalna i jest to część choroby lub częśc osób nie chce wykazać słabości.

Nawet jeśli chory zgłasza problemy psychologiczne, może to nie prowadzić do ostatecznego rozpoznania lęku lub depresji.

Jednak w kilku badaniach próbowano oszacować rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Najnowsze badania dowodzą, iż L-formy bakterii są przyczyną choroby

Według artykułu opublikowanego w kwietniu 2012 roku w czasopiśmie Gastroenterology Research and Practice, procent zaburzeń lękowych i depresji może wynosić nawet od 29 do 35 procent w czasie remisji, a nawet 80 procent w objawów lęku i 60 procent w objawów depresji podczas zaostrzenia.

W innym badaniu opublikowanym w styczniu 2015 r.  w  dzienniku Permanente Journal, naukowcy odkryli, że 82 procent osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zostało również zdiagnozowanych jako chorzy chorujący na zaburzenia psychiczne w porównaniu z 54 procent z ogólnej populacji badanej. Zaburzenia te częściej rozpoznawano przed wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego niż po nim, zwłaszcza u kobiet.

Nie każdy chory z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego ma takie samo ryzyko rozwinięcia się problemów ze zdrowiem psychicznym.

Według badań opublikowanych w listopadzie 2012 r. w czasopiśmie Inflammatory Bowel Diseases, czynniki związane z lękiem we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego obejmują:

 • Ciężki przebieg choroby
 • Aktywnośc choroby
 • Nie przyjmowanie leczenia zgodnie z zaleceniami
 • Niepełnosprawność lub brak pracy
 • Niskie dochody

Czynniki związane z depresją obejmują:

 • Starszy wiek
 • Aktywność choroby
 • Niepełnosprawność lub brak pracy
 • Niskie dochody

Jak na zdrowie psychiczne wpływa wrzodziejące zapalenie jelita grubego

U niektórych osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego zdiagnozowanie choroby może wywołać uczucie frustracji lub smutku i spowodować ich depresję.

Inne osoby mogą martwić się o określone aspekty choroby, takie jak napady gazów, biegunka lub ból w miejscu publicznym. Może to bezpośrednio wywołać niepokój lub doprowadzić do izolacji, co z kolei może wywołać uczucie samotności oraz przyczynić się rozwoju do depresji.

Jednak, jak zauważono w artykule z badań i w praktyce gastroenterologii z kwietnia 2012 r. , istnieją dowody na to, że zarówno depresja, jak i lęk występują częściej u osób, u których później rozwija się wrzodziejące zapalenie okrężnicy niż w populacji ogólnej. Związek ten wydaje się być najsilniejszy, gdy schorzenia psychiczne są diagnozowane tylko przez krótki czas przed wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Te odkrycia sugerują, że zarówno zaburzenia psychiczne, jak i wrzodziejące zapalenie jelita grubego mogą mieć wspólne czynniki ryzyka, a depresja i lęk mogą nawet przyczyniać się do powstania wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Ryzyko lęku wzrasta również po rozpoznaniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, co wskazuje, że u wielu osób choroba może przyczyniać się do powstanie stanów lękowych.

W badaniu opublikowanym w czerwcu 2016 r. w czasopiśmie Clinical Gastroenterology and Hepatology, naukowcy odkryli, że depresja była związana z większą częstością występowania rzutów we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego.

Niepokój był również związany z mniejszym odstępem czasu między rzutami, a także większym i częstszym stosowaniem steroidów u osób z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy.

 


Co kryje się za tymi dwiema chorobami?

Istnieje wiele potencjalnych naukowych wyjaśnień dotyczących powiązań między wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy a zdrowiem psychicznym.

Wykazano, że stres psychiczny zwiększa przepuszczalność jelit – co powoduje, że łatwo jest przejść przez tą barierę składnikom odżywczym i inne cząstkom. Może to zmniejszyć skuteczność blokowania wyściółki błony śluzowej jako bariery dla różnych szkodliwych substancji.

Istnieją również dowody na to, że stres może zmienić aktywność cytokin, cząsteczek w układzie immunologicznym, które mogą odgrywać rolę w początkach wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i towarzyszącego mu zapalenia.

Infekcyjne cytokiny mogą również odgrywać rolę w początkach problemów ze zdrowiem psychicznym, przyczyniając się do powstania lęku, gdy ich poziom wzrasta z powodu zapalenia jelit.

Przyjmowanie steroidów w celu leczenia objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego może również mieć wpływ na ludzką psychikę, przyczyniając się do uczucia stresu i lęku.

Wreszcie, lęk może prowadzić do silniejszego odczuwania objawów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – co z kolei może dodatkowo zwiększyć cierpienie psychiczne.

 


Rozpoznawanie i leczenie problemów związanych ze zdrowiem psychicznym

Poniższe objawy mogą wskazywać na lęk i depresję u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego:

 • Uczucie nagłego strachu lub paniki
 • Częste sytuacje nerwowe lub niespokojne uczucie przez ponad sześć miesięcy
 • Poczucie niepokoju lub nieprzyjemnego odczucia w stosunku do innych ludzi
 • Powracające sny lub koszmary o wydarzeniach traumatycznych
 • Unikanie wspomnień o traumatycznych wydarzeniach
 • Uczucie beznadziejności lub brak zainteresowania robieniem rzeczy przez dłużej niż dwa tygodnie
 • Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, ważne jest, aby omówić je z lekarzem pierwszego kontaktu lub gastroenterologiem.

Według Fundacji Leśniowskiego i Crohna i nie wszyscy z negatywną reakcją emocjonalną wynikającą z wrzodziejącego zapalenia jelita grubego będą wymagać konsultacji psychiatrycznej.

Ale jeśli doświadczasz poważnych trudności emocjonalnych lub masz ochotę spróbować nowych sposobów radzenia sobie z tą chorobą, możesz skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry.

Ważne jest, aby znaleźć terapeutę, który jest zaznajomiony z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ponieważ pomocne jest poznanie objawów choroby, powikłań i terapii lekowych przy podejmowaniu decyzji, jak rozwiązać problemy ze zdrowiem psychicznym.

Sposoby leczenia, które możesz podjąć z terapeutą to:

 • Psychoterapia
 • Trening relaksacyjny
 • Leki